Bc. Klára Kellerová

Diplomová práce

Příprava Víceletého finančního rámce EU na léta 2014-2020

Preparation of the Multiannual Financial Framework for 2014 - 2020
Anotace:
Příprava Víceletého finančního rámce EU na léta 2014-2020 Diplomová práce se zabývá přípravou Víceletého finančního rámce EU (Multiannual Financial Framework/MFF) na léta 2014-2020. Práce si klade za cíl zkoumat vývoj před přijetím MFF 2014-2020, včetně posouzení návrhu MFF Evropské komise, s důrazem na pozice členských států. Za tímto účelem text rozebírá revizi financování EU a její výstup včetně …více
Abstract:
The Preparation of the Multiannual Financial Framework for 2014-2020 This diploma work is going to be focused on the preparation of the Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020. The aim of the paper is to examine the development before the adoption of the MFF including the assessment of the European Commission´s proposal for MFF focusing on positions and preferences of the EU member states. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií