Bc. Tereza Novotná

Master's thesis

Pop Music Fan Cultures in the Pre-Internet and Internet Era: A Diachronic Comparative Study

Pop Music Fan Cultures in the Pre-Internet and Internet Era: A Diachronic Comparative Study
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem fanouškovských kultur v rámci popové scény a jejich komunikačními strategiemi, přičemž hlavní důraz je kladen na to, jakou roli ve vývoji má internet. Práce se opírá o tři případové studie, jejichž subjektem jsou tři fanouškovské kultury z různých etap vývoje internetu.
Abstract:
The present thesis examines the development of pop music fan cultures and their communication patterns with special attention devoted to the role of Internet in it. Being a diachronic comparative case study of three fan cultures, the thesis captures communication patterns and practices of the pre-Internet, early Internet and today’s era.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Reader: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic