Theses 

Pop Music Fan Cultures in the Pre-Internet and Internet Era: A Diachronic Comparative Study – Bc. Tereza Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tereza Novotná

Master's thesis

Pop Music Fan Cultures in the Pre-Internet and Internet Era: A Diachronic Comparative Study

Pop Music Fan Cultures in the Pre-Internet and Internet Era: A Diachronic Comparative Study

Anotácia: Tato diplomová práce se zabývá vývojem fanouškovských kultur v rámci popové scény a jejich komunikačními strategiemi, přičemž hlavní důraz je kladen na to, jakou roli ve vývoji má internet. Práce se opírá o tři případové studie, jejichž subjektem jsou tři fanouškovské kultury z různých etap vývoje internetu.

Abstract: The present thesis examines the development of pop music fan cultures and their communication patterns with special attention devoted to the role of Internet in it. Being a diachronic comparative case study of three fan cultures, the thesis captures communication patterns and practices of the pre-Internet, early Internet and today’s era.

Keywords: fan studies, fan cultures, pop music, internet, pre-internet era, Beatles, Bruce Springsteen, Taylor Swift, communication, fanouškovské kultury, komunikace, populární hudba

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 3. 2019 07:20, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz