Bc. Daniela Dufková

Bakalářská práce

Web 2.0, způsoby a důvody využití informačních a komunikačních technologií studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity při studiu

Web 2.0, methods and reasons for use of the information and communication technologies by students of the Faculty of Arts of Masaryk University for study
Anotace:
Předkládaný text vědecko-výzkumného charakteru se zabývá problematikou informačních a komunikačních technologií s důrazem na web 2.0 a způsobem využívání těchto technologií studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část čtenářům přibližuje informační a komunikační technologie, web 2.0 a souvislost mezi informačními a komunikačními technologiemi a sociální pedagogikou. Výzkumná …více
Abstract:
Submitted theoretical-investigative text is dealing with theissue of information and comunication technologies with emphasis on web 2.0 and the way of using these technologies by students of the Faculty of Arts on Masaryk University. The theoretical part familiarizes readers with information and comunication technologies, web 2.0 a the connection between information and comunication technologies and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta