Stanislav HÁJEK

Bakalářská práce

Dynamika obyvatelstva okresů (české části) německého pohraničí

Population dynamics in the czech districts belonging to Czech-German borderland
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dynamikou obyvatelstva v okresech česko-německého pohraničí. Zájmové území je členěno na čtyři příhraniční regiony, které jsou tvořeny českými okresy saského příhraničí, českými okresy bavorského příhraničí, samotnými saskými a dále pak bavorskými příhraničními okresy. V práci jsou sledovány demografické ukazatele, přirozené a mechanické měny obyvatelstva, jakými jsou např …více
Abstract:
The thesis deals with the dynamics of the population in the districts of the Czech-German border. The area consists of four border regions, which are formed by the Czech border districts of Saxony, the Czech border districts of Bavaria and Saxony alone, and then the Bavarian border districts. The thesis follows the demographic indicators of natural and mechanical exchange of population such as crude …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012
Zveřejnit od: 4. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJEK, Stanislav. Dynamika obyvatelstva okresů (české části) německého pohraničí. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická a regionální geografie