Adéla ŠOBROVÁ

Diplomová práce

Neplatnost a neúčinnost právních jednání

The invalidity and ineffectiveness of legal acts
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována institutům neplatnosti a neúčinnosti právních jednání. Práce podává obecný výklad dané problematiky ve světle současné právní úpravy, s upozorněním na problematická místa a změny oproti minulé úpravě. V první kapitole je pro uvedení do problematiky nastíněn pojem občanskoprávních skutečností. Další kapitola se věnuje právnímu jednání a požadavkům, které musí splňovat …více
Abstract:
This diploma thesis analyses the invalidity and ineffectiveness of legal acts. It explains these institutes in general, points to some questionable areas and gives the comparison with the antecedent legislation. For introduciton the first chapter is dedicated to the legal facts.The second chapter deals with concept of the legal actions themselves and with requirements which are necessary to fulfil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOBROVÁ, Adéla. Neplatnost a neúčinnost právních jednání. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo