Bc. Jan Kotas

Bakalářská práce

Ruská revoluce 1905-1907 v české historiografii

Russian Revolution of 1905-1907 in Czech Historiography
Anotace:
Bakalářská práce „Ruská revoluce 1905-1907 v české historiografii“ se zabývá vývojem české historiografie o první ruské revoluci, která proběhla v letech 1905 až 1907. První část práce je historický exkurz, který přibližuje první ruskou revoluci na základě nejnovější literatury. Druhá část práce je koncipována jako rozbor vybraných děl české historiografie o první ruské revoluci. Hlavním cíl práce …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Russian Revolution 1905-1907 in Czech Historiography" deals with the development of Czech historiography on the first Russian revolution, which took place in 1905 to 1907. The first part of the thesis is a historical excursion that introduces the first Russian revolution based on the latest literature. The second part of the thesis is conceived as an analysis of selected works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Historie