Mgr. Iveta Kuricová

Bakalářská práce

Vztahy mezi sourozenci ovlivněné postižením

Relationships between siblings affected by disability
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou „Vztahy mezi sourozenci ovlivněné postižením“. Cílem této práce je rozbor sourozeneckých vztahů, objasnění fungování rodin s výskytem postižení u jednoho z dětí, zjištění důležitých faktorů, které měly na rodinu největší vliv a v neposlední řadě řešení budoucnosti postižených a intaktních sourozenců. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je především o vymezování …více
Abstract:
Research on the topic "Relations between siblings affected people. Aim of the research is to analyze sibling relationships, explains the functioning of families with the occurrence of disability in one of the children, identify important factors that affect the family and deals with the future of intact and affected siblings. The thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta