Kryštof HRUBÝ

Bakalářská práce

Domácí příprava žáků na výuku předmětu český jazyk

Home preparation of pupils for czech language lessons
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na domácí přípravu žáků základní školy do předmětu českého jazyka. Práce je rozdělena na dvě částí, teoretickou a empirickou. V teoretické části je věnována pozornost definici a typologii domácí přípravy. Dále je objasněn význam a nevýhody domácí přípravy. Pozornost je zaměřena i na roli rodičů při domácí přípravě a dosavadním výzkumům k domácí přípravě. V empirické části …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on home preparation of elementary school pupils for the subject of the Czech language. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to the definition and typology of home preparation. Furthermore, the importance and disadvantages of home preparation are explained. Attention is focused on the role of parents in-home preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Kryštof. Domácí příprava žáků na výuku předmětu český jazyk. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání