Theses 

The European Union support tools and their impact on the Small and Medium-sized Enterprises in Czech and Slovak Republic – Bc. Kristína Srdošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristína Srdošová

Diplomová práce

The European Union support tools and their impact on the Small and Medium-sized Enterprises in Czech and Slovak Republic

Nástroje podpory Evropské Unie a jejich dopad na malé a střední podniky v České a Slovenské republice

Anotace: Malé a střední podniky hrají důležitou roli v ekonomice Evropské Unie a globální ekonomiky jako celku. Evropská Unie nabízí několik programů podpory pro MSP. Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou důležitých nástrojů podpory pro MSP v České republice a na Slovensku. Cílem diplomové práce je analýza těchto nástrojů, jejich dopad na MSP, analýza účasti českých a slovenských MSP v rámci programů, jejich zájem, statistiky, srovnání obou států a na základě zmíněné analýzy a dotazníkového šetření na vybraném vzorku malých a středních podniků, jsou vytvořeny doporučení pro slovenské a české MSP a je stanoven závěr o situaci v této oblasti.

Abstract: Small and medium - sized enterprises play an important role in the economy of the European Union and the global economy as whole. The European Union offers many of the support programs for SMEs. This diploma thesis deals with the description and analysis of important EU support tools for SMEs in Czech Republic and Slovakia. The goal of the diploma thesis is to analyze these tools, impact on SMEs, analyze the participation of the Czech and Slovak SMEs within these programs, their interest, do statistics, compare the both states and based on above mentioned analysis and questionnaire survey on chosen sample of small and medium - sized enterprises, some recommendations for the Slovak and Czech SMEs are done and the conclusion about the situation in this sphere is determined.

Abstract: Malé a stredné podniky hrajú dôležitú rolu v ekonomike Európskej Únie a globálnej ekonomiky ako celku. Európska Únia ponúka viacero podporných programov pre MSP. Diplomová práca sa zaoberá opisom a analýzou dôležitých podporných nástrojov pre MSP v Českej republike a na Slovensku. Cieľom diplomovej práce je analýza týchto nástrojov, ich dopad na MSP, analýza účasti českých a slovenských MSP v rámci programov, ich záujem, štatistiky, porovnanie oboch štátov a na základe zmienenej analýzy a dotazníkového šetrenia na vybranej vzorke malých a stredných podnikov, sú vytvorené odporučenia pre slovenské a české MSP a je stanovený záver ohľadom situácie v tejto sfére.

Klíčová slova: Česká republika, Nástroje podpory Evropské Unie, Malé a střední podniky, Slovenská republika

Keywords: European Union support tools, Czech Republic, Small and medium, sized enterprises, Slovak Republic

Klíčová slova: Podporné nástroje Európskej Únie, Česká republika, Malé a stredné podniky, Slovenská republika

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51375 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz