Bc. Petra Zoubková

Diplomová práce

Kolektivní nevědomí a představy o práci se seniory

Collective Unconscious And The Notions of Work With The Elderly
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje otázce, jaký je vztah mezi kolektivním nevědomím a představami sociálních pracovníků vybraného domova důchodců o jejich úloze v procesu práce se seniory. V teoretické části jsou konceptualizovány základní teoretické pojmy a východiska. Vztah mezi kolektivním nevědomím a představami sociálních pracovníků je nahlížen optikou tvz. „tavistocké školy“ reprezentující specifický …více
Abstract:
The presented thesis deals with a question “what is the relation between the collective unconscious and the notions of social workers of the selected old people´s home about their role in the proces of working with the elderly. In the theoretical part are conceptualised the basic theoretical terms such as the concept of the role of a social worker and collective unconscious. The relation between the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií