Lenka Hladíková

Bakalářská práce

Sdílená ekonomika a její vliv na konzumní společnost

Sharing economy and its impact on consumer society
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sdílenou ekonomikou a jejími vlivy na konzumní společnost.Cílem bakalářské práce je provedení analýzy, která zodpoví otázky, zda a jak sdílenáekonomika působí na konzumní společnost a jestli její vlivy zmírňují negativní dopadykonzumu na životní prostředí. Dále práce zodpovídá otázku, zda je postavení sdílenéekonomiky na trhu udržitelné a pro společnost prospěšné. Analýza …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the shared economy and its effects on the consumer society.The aim of the bachelor thesis is to perform an analysis which will answer the questionwhether and how the shared economy is active in the consumer society and whether its effectsmitigate the negative impacts of consumption on the environment. Furthermore, the thesisanswers the question of whether the position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Džbánková
  • Oponent: Jaroslav Krameš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73596