Lenka Hladíková

Bachelor's thesis

Sdílená ekonomika a její vliv na konzumní společnost

Sharing economy and its impact on consumer society
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sdílenou ekonomikou a jejími vlivy na konzumní společnost.Cílem bakalářské práce je provedení analýzy, která zodpoví otázky, zda a jak sdílenáekonomika působí na konzumní společnost a jestli její vlivy zmírňují negativní dopadykonzumu na životní prostředí. Dále práce zodpovídá otázku, zda je postavení sdílenéekonomiky na trhu udržitelné a pro společnost prospěšné. Analýza …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the shared economy and its effects on the consumer society.The aim of the bachelor thesis is to perform an analysis which will answer the questionwhether and how the shared economy is active in the consumer society and whether its effectsmitigate the negative impacts of consumption on the environment. Furthermore, the thesisanswers the question of whether the position …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Zuzana Džbánková
  • Reader: Jaroslav Krameš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73596