Bc. Michal Hahn

Diplomová práce

Volební chování v Brně: srovnání komunálních, krajských a parlamentních voleb

Voting Behavior in Brno: Comparison of Municipal, Regional and Parliamentary Elections
Anotace:
Diplomová práce zkoumá volební chování obyvatel Brna ve třech volbách – komunálních, krajských a poslaneckých v období let 2014 až 2017 a to za pomoci teorie druhořadých voleb. Ta považuje nejdůležitější národní volby (do Poslanecké sněmovny PČR) za prvořadé a ostatní volby za druhořadé, odvíjející se od voleb prvořadých. Hlavním cílem práce je popsat rozdílné chování brněnských voličů mezi prvořadými …více
Abstract:
This master thesis examines the electoral behavior of Brno inhabitants in three selected elections - municipal, regional and national legislative in the period 2014-2017, using the theory of second-order elections. The theory determines the most important first-order national election and other elections as second-order, depending on the first-order elections. The main aim of the thesis is to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Voda, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií