Michal Černý

Diplomová práce

Systémový model řízení organizace

System model of organizations management
Anotace:
K tomu, aby organizace úspěšně existovaly, je nezbytné, aby docházelo k plnění jejich stanovených cílů. K zajištění splnění těchto cílů je nutné organizace vhodně řídit. V dnešní rychle se měnící době je jednou ze stěžejních oblastí manažerské práce použití různých nástrojů k podpoře řídících a rozhodovacích činností. Mezi tyto nástroje patří i tvorba modelů a následné provádění simulací. Modely poskytují …více
Abstract:
Necessary for the existence of every successful organization is achieving its objectives. In order to achieve these objectives, the organization must be properly managed. In today's rapidly changing times, one of the key areas of managerial work is also use various tools to support management and decisive actions. One of these tools include model development and subsequent implementation of the model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová
  • Oponent: Martin Dalihod

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31922

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management