Bc. Markéta FUKSOVÁ

Diplomová práce

Specifické poruchy učení v hodinách německého jazyka

Dyslexia, Dysortographia, Dysgraphia in German classes
Abstract:
This work is focused on the learning disabilities in the school subject ?German language as a foreign language?.The thesis contains two parts ? the theoretical and the practical part. The general information about the learning disabilities are described in the theoretical part. That means for example: the definition and the ways of classification of learning disabilities, their causes, characteristic …více
Abstract:
Tato práce se zabývá specifickými poruchami učení (konkrétně dysgrafií, dyslexií a dysortografií) v hodinách německého jazyka u českých dětí. V teoretické části jsou tyto poruchy definovány a charakterizovány. Dále se zde čtenář dočte o jejich možném původu, diagnistice a jejich konkrétních projevech v německém jazyce. Nechybí ani stručná charakteristika žáka, který nějakou z těchto poruch má a rady …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Krbůšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUKSOVÁ, Markéta. Specifické poruchy učení v hodinách německého jazyka. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická