Bc. Soňa GEBAUEROVÁ

Diplomová práce

Sexualita seniorů

Sexuality of seniors
Anotace:
Kvalitativní empirické šetření bylo realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů s šestnácti seniory v Domově pro seniory a v domácím prostředí. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak senioři vnímají sexualitu obecně i ve vztahu k sobě samým, jaký význam jí přikládají, s jakými překážkami se při sexualitě nejčastěji setkávají a jaký postoj zaujímá z pohledu seniorů k jejich sexualitě zdravotnický …více
Abstract:
Qualitative empirical investigation was carried out using semi-structured interviews with sixteen seniors in a home for the elderly and in a home environment. The aim of the thesis was to determine how seniors perceive sexuality in General, and in relation to ourselves, the importance they attach to it, with challenges when sexuality most and which approach from the perspective of the elderly to their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GEBAUEROVÁ, Soňa. Sexualita seniorů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta