Bc. Veronika Svobodová

Master's thesis

Le français comme la deuxième langue étrangère dans le Programme cadre d'éducation et dans le Programme scolaire d'éducation

French language as a second foreign language in comparison between the School and Framework educational programme
Abstract:
The thesis analyses the educational aims of the Framework Educational Programme which are elaborated in School Educational Programme of certain school. The thesis offers some possibilities how to realize the aims in the specific milieu of the school. The main aim is to offer some pedagogical worksheets which correspond to the demands achieved during gathering of theoretical findings and to apply them …more
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje vzdělávací cíle Rámcového vzdělávacího programu, které jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu vybrané školy. Práce nabízí, jak mohou být tyto vzdělávací cíle naplňovány v konkrétním prostředí dané školy. Hlavním cílem je nabídnout pedagogické listy, které odpovídají požadavkům získaných během shromáždění teoretických poznatků a aplikovat je ve vybraných třídách …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta