Bc. Adéla MARŠALOVÁ

Master's thesis

Specifika financování a hospodaření vybrané příspěvkové organizace.

Financing and managements specifics of a chosen contributory organization.
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou financování a hospodaření příspěvkové organizace Zoologická a botanická zahrada města Plzně a následně komparací s hospodařením a financováním ZOO Dvůr Králové a. s., jakožto podnikatelského subjektu. V teoretické části jsou uvedena právní, daňová a účetní specifika příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. V praktické části je …more
Abstract:
This diploma thesis analyzes the financing and management of the Zoological and Botanical Garden in Pilsen, contributory organization, and consequently, compares the findings with the management and financing of ZOO Dvur Kralove Inc., as a business entity. In the theoretical section the thesis provides legal, tax and accounting specifics of contributory organizations established by local authorities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARŠALOVÁ, Adéla. Specifika financování a hospodaření vybrané příspěvkové organizace. . Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/