Bc. Adéla MARŠALOVÁ

Master's thesis

Specifika financování a hospodaření vybrané příspěvkové organizace.

Financing and managements specifics of a chosen contributory organization.
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou financování a hospodaření příspěvkové organizace Zoologická a botanická zahrada města Plzně a následně komparací s hospodařením a financováním ZOO Dvůr Králové a. s., jakožto podnikatelského subjektu. V teoretické části jsou uvedena právní, daňová a účetní specifika příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. V praktické části je …viac
Abstract:
This diploma thesis analyzes the financing and management of the Zoological and Botanical Garden in Pilsen, contributory organization, and consequently, compares the findings with the management and financing of ZOO Dvur Kralove Inc., as a business entity. In the theoretical section the thesis provides legal, tax and accounting specifics of contributory organizations established by local authorities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARŠALOVÁ, Adéla. Specifika financování a hospodaření vybrané příspěvkové organizace. . Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/