Theses 

Rozbor a hodnocení finanční situace firmy T-Mobile Czech Republic a. s. – Ing. Daniel Srp

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Daniel Srp

Bakalářská práce

Rozbor a hodnocení finanční situace firmy T-Mobile Czech Republic a. s.

Analysis and evaluation of the financial situation of the company T-Mobile Czech Republic a. s.

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Rozbor a hodnocení finanční situace firmy T-Mobile Czech Republic a.s.“ je využití finanční analýzy ke zjištění finanční situace podniku a silných a slabých stránek společnosti. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku finanční analýzy obecně. Jsou zde popisovány cíle, uživatelé, zdroje dat a metody finanční analýzy. Obsahem praktické části je aplikace metod finanční analýzy na data získaná z finančních výkazů firmy T-Mobile Czech Republic a.s. za roky 2005 – 2007 a analýza získaných informací.

Abstract: The subject of bachelor thesis "Analysis and evaluation of the financial situation of the company T-Mobile Czech Republic a.s." is the use of financial analysis to determine financial situation and the strengths and weaknesses of the company. The theoretical part focuses on the characteristics of financial analysis in general. Objectives, users, data sources and methods of financial analysis are described in this part. The content of the practical part is application of methods of financial analysis on data obtained from financial statements of T-Mobile Czech Republic a.s. for the years 2005 - 2007 and analysis of obtained information.

Klíčová slova: Finanční analýza, finanční situace, aktiva, pasiva, finanční výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích. Financial analysis, financial situation, assets, liabilities, financial statements, balance-sheet, profit and loss account, cash-flow.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz