Mgr. Tereza Ticháčková

Bakalářská práce

Dělnická strana a Dělnická strana sociální spravedlnosti: komparace

The Workers Party and the Workers Party of Social Justice: Comparison
Anotace:
Tato práce je věnována komparaci Dělnické strany a Dělnické strany sociální spravedlnosti. Prvním cílem práce bylo s ohledem na vybraná kritéria (vznik a vývoj stran, programatika, volební strategie, organizační struktura, členská základna, státní protiextremistická politika, celkové postavení stran ve stranickém systému České republiky) postihnout, do jaké míry jsou strany podobné či rozdílné a v …více
Abstract:
This thesis is devoted to comparison of the Workers Party and the Workers Party of Social Justice. The first goal of this thesis is to say how much these political parties are similar or different. Comparative criteria for comparison are - origins and development, programme of the parties, election strategy, organizational structure, membership, state anti-extremist policy and position of the parties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Maroš Sovák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií