Bc. Eliška Dokulilová

Bachelor's thesis

Demokratická strana Kosova a Aliance pro budoucnost Kosova - analýza politických stran a jejich postavení ve stranickém systému

Democratic Party of Kosovo and Alliance for the Future of Kosovo - analysis of political parties and their position in the party system
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou Demokratické strany Kosova a Aliance pro budoucnost Kosova. Cílem je zanalyzovat vznik a vývoj těchto stran až do současnosti, jejich ideologicko-programatické zaměření, popsat a porovnat jejich organizační strukturu a zapojení do mezinárodních organizací a rovněž postavení obou stran v stranickém systému Kosova společně s jeho proměnami.
Abstract:
The subject of the bachelor‘s thesis is analysis of the Democratic Party of Kosovo and the Alliance for the Future of Kosovo. The aim of the thesis is to analyze the origins and development of the parties to the present, their ideological and programmatic focus, describe and compare their organizational structure and participation in international organizations, as well as the position of both parties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Political Science