Bc. et Bc. Jana Pavelková

Diplomová práce

Možnosti sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji

Possibilities for Social and Legal Protection of Children at the Level of Municipality with Extended Powers in the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aktuální právní úpravu sociálně-právní ochrany dětí, zejména na opatření sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na preventivní a poradenskou činnost, včetně výchovných opatření a jejich využití pro praxi. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit plánování a realizaci opatření sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na preventivní a poradenskou činnost …více
Abstract:
The thesis is focused on actual legal regulation of social and legal protection of children, primarily on precaution of social and legal protection of children including preventive and advisory activity, educational precaution and it's use in practice. The prime objective of the thesis is analysed and evaluate of planning and realization precaution of social and legal protection of children, focusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavelková, Jana. Možnosti sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe