Bc. Tomáš Jelínek

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic analysis of company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategická analýza podniku“ je hledání nové cesty (strategie) k upevňování, případně zlepšování pozice podniku na trhu. K tomu slouží spousta metod, které budou specifikovány v teoretické části. V části praktické bude představen zkoumaný podnik, na němž budou posléze metody aplikovány. Výsledkem toho bude komplexní analýza, na základě které bude vytvořena finální strategie …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Strategic analysis of company” is to find new way (strategy) to strengthen or even improve the position of the company on the market. For that serve a lot of methods, which will be specified in the theoretical part. In the practical part will be presented the investigated company, on which will be the methods subsequently applied. The result of that will be the complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství