Mgr. Michaela Blažková

Diplomová práce

Mezinárodní obchodní zastoupení

International Commercial Agency
Anotace:
Situace v prostředí mezinárodního obchodu se v průběhu posledních let značně změnila. Globalizace již není bezobsažným pojmem. Politické, ekonomické a technologické změny vedly k odstranění tradičních překážek v mezinárodním obchodě. Všechny tyto změny podpořily národní společnosti k myšlence vývozu svých výrobků a služeb na zahraniční trhy. Použití prostředníka je jedním z ekonomicky nejvýhodnějších …více
Abstract:
Over the past few years the situation in the world trade environment has dramatically changed. Globalization is no longer a buzzword. Political, economic and technological changes have led to destroying the traditional barriers in international trade. All those alterations have supported the national businesses in an idea of exporting their goods and services into foreign markets. Using an intermediary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta