Bc. Jitka Nová

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v EU a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of current financial crisis on the EU banking sector and measures taken to stabilization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční krize. Celá práce je primárně členěna do pěti částí. První kapitola charakterizuje bankovní systém zemí EU. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj v oblasti regulace evropského bankovnictví před krizí a současně přestavuje nejvýznamnější trendy v bankách EU. Dále následuje kapitola věnující se příčinám a vzniku současné finanční krize. Čtvrtá …více
Abstract:
This diploma thesis studies the problems of the current financial crisis. The whole work is primarily divided into five parts. The first chapter describes banking system in EU. The second part is focused on development in European banking regulation before crisis and at the same time represents the most important trends in banks of EU. The following chapter deals with the causes and the beginnings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní