Theses 

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v EU a opatření zaměřených na překonání krize – Bc. Jitka Nová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Jitka Nová

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v EU a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of current financial crisis on the EU banking sector and measures taken to stabilization

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční krize. Celá práce je primárně členěna do pěti částí. První kapitola charakterizuje bankovní systém zemí EU. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj v oblasti regulace evropského bankovnictví před krizí a současně přestavuje nejvýznamnější trendy v bankách EU. Dále následuje kapitola věnující se příčinám a vzniku současné finanční krize. Čtvrtá část práce se zabývá rozborem dopadů finanční krize na evropský banky. Poslední kapitola popisuje opatření zaměřené na překonání krize.

Abstract: This diploma thesis studies the problems of the current financial crisis. The whole work is primarily divided into five parts. The first chapter describes banking system in EU. The second part is focused on development in European banking regulation before crisis and at the same time represents the most important trends in banks of EU. The following chapter deals with the causes and the beginnings of the current financial crisis. The fourth part is concentrated on analysis of the impact of financial crisis on the European banks. The last chapter describes the measures taken in fighting the crisis.

Klíčová slova: finanční krize, nadměrná úvěrová expanze, Larosierova zpráva, ratingové agentury, úvěrové deriváty, finanční panika, riziko likvidity, Evropská centrální banka, nestandardní hypotéka, BASEL III, financial crises, excessive credit expansion, Larosiere report, rating agencis, credit derivates, financial panic, liquidity risk, European central bank, subprime mortgage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:36, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz