Theses 

Brand building Templářské sklepy Čejkovice – Martina SASÍNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina SASÍNKOVÁ

Diplomová práce

Brand building Templářské sklepy Čejkovice

Brand building Templářské sklepy Čejkovice

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá budováním značky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části byly zpracovány literární poznatky z oblasti brandingu. Tato část popisuje prvky značky a jednotlivé kroky pro budování značky. Ve druhé části práce byly provedeny analýzy ke zjištění současného stavu značky Templářské sklepy Čejkovice, byl proveden kvantitativní průzkum, který byl sestaven na základě teoretických poznatků o budování značky. Z výsledků tohoto průzkumu byla sestavena poslední část práce. Závěrečná část je věnována samotnému projektu, jehož cílem je zvýšení povědomí o značce.

Abstract: This graduation theses is about building a brand. Theses is divided into theoretic and practical parts. In the initial theoretical part has been processed literary knowledge in the field of branding. This part describe elements of brand and individual steps of brand building. In the second part were performed analysis conducted to determine the current state of brand of comany Templářské sklepy Čejkovice, quantitative survey was conducted, which was compiled on the basis of theoretical knowledge on brand building. The results of this survey were drawn up the last part of the work. The final section is devoted to the project itself, which aims to increase brand awareness.

Klíčová slova: značka, budování značky, povědomí a hodnota značky, prvky značky, marketingový mix

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
  • Identifikátor: 11550

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11550 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

SASÍNKOVÁ, Martina. Brand building Templářské sklepy Čejkovice. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:27, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz