Bc. Yulia Fedoseeva

Diplomová práce

Experimentální zkoumání faktorů ovlivňujících poctivost zákazníků

Experiment on factors influencing customers’ honesty
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá specifickou oblastí nepoctivosti, která pochází ze strany zákazníků restaurací. Jedná se o replikaci experimentu skupiny autorů Azar et al. (2013), v rámci kterého zákazníkům izraelské restauraci byla vrácena vyšší částka, než by měla. Jako závislá proměnná bylo sledováno, zda zákazník přebývající peníze vrátí. Replikace byla realizována formou terénního experimentu …více
Abstract:
The submitted diploma thesis focuses on a specific area of dishonesty, which comes from the customers. This is a replication of Azar et al. (2013) experiment conducted in Izraeli restaurant, where customers who paid with cash received excessive change. The observed dependent variable was whether the customer returns excessive change. The replication was carried out in the field in two Brno restaurants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management