Lucie Reichlová

Diplomová práce

Zdroje financování sportu v komunální sféře

Sources of Funding for Sport in the Municipal Sector
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zdroje financování sportu v komunální sféře. Pro objekt zkoumání zdrojů bylo vybráno město Havířov. Teoretická část je rozdělena na organizování sportu a tělovýchovy v ČR a dále na zdroje veřejné, soukromé a ostatní. Praktická část je rozčleněna organizaci sportu ve městě Havířov, využívání sporotovních zařízení a hřišť občany města, získávání finančních prostředků do …více
Abstract:
Thesis is focused on the sources of funding for sport in the municipal sector. Research resoureces was coducted in Havirov. The theoretical part is divided into the organization of sport and physical education in the Czech republic and recource public, private and other. The practical part is divided into the organization of sport in Havirov, use of sports facilities and playgrounds citizens of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Novotný
  • Oponent: Marek Francuz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Sportovní management