Karel MLADÝ

Bakalářská práce

Odstranění úzkých míst v logistických procesech

Elimination of bottlenecks in logistics processes
Anotace:
Základním cílem této práce je odhalení úzkých míst a následné navržení možných zlepšení, jež by dané problémy eliminovala. Důraz je zejména kladen na vydefinování problémů a nalezení procesů, ve kterých dochází k největšímu plýtvání všech zdrojů. K porozumění dané problematiky je zapotřebí hlubší seznámení se s logistickými pojmy a metodami, o kterých se v této práci mimo jiné pojednává. Součástí práce …více
Abstract:
Fundamental goal of this thesis is to unveil bottlenecks and present following solutions, which would eliminate them. Special importance is especially given to defining problems and processes places where all resources are wasted. To understand the given topic, it is necessary to get familiar with logistic concepts and methods, which are besides discussed in this thesis. This thesis includes data analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLADÝ, Karel. Odstranění úzkých míst v logistických procesech. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management