Ing. Martin KRAJÍČEK

Diplomová práce

Zabezpečení ochrany dat - moderní prostředky autentizace

Security protection of data-modern resources of authenticity
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou zabezpečením ochrany dat pomocí autentizačních prostředků. Obsahuje základní principy fungování těchto prostředků a příklady komerčních produktů. Cílem práce je rozbor využitelnosti těchto technologií pro informační systémy organizací.
Abstract:
This works consider problems security data per authentication resources. It is including basic principles these resources and examples commercial products. The analysis utility of these technoligie for informacion systems organizations is purpose this works.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2007
Identifikátor: 6343

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Michal Vaněček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJÍČEK, Martin. Zabezpečení ochrany dat - moderní prostředky autentizace. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2017

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma