Bc. Monika Futáková

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikační strategie pro Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI

Design of Marketing Communications Strategy of The International Film Festival CINEMA MUNDI
Anotace:
Diplomová práce se zabývá projektem marketingové komunikační kampaně eventu (Mezinárodního filmového festivalu CINEMA MUNDI) a návrhem změn v jeho stávajících marketingových komunikačních aktivitách. Výstupem je podrobně zpracovaná marketingová komunikační strategie, která slouží k naplnění komunikačních cílů akce. Kampaň eventu a event samotný je pak v závěru uchopen jako akce, která může sloužit …více
Abstract:
In this diploma thesis we are designing marketing communication campaign of the event (International Film Festival CINEMA MUNDI) and we are proposing changes to the existing marketing communication activities. The output is a detailed elaboration of the marketing communication strategy that serves to achieve communication objectives of the action. Communication campaign of event and the event itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní