Bc. Veronika Gajdošová

Master's thesis

Toponyma na katastru obce Perná (okr. Břeclav) s přihlédnutím k jejich předválečnému vývoji

The toponyms in the cadastre of the village Perná (Břeclav District) regarding to their pre-war development
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je popis současné toponymie na katastru obce Perná. Jelikož v této pohraniční obci před rokem 1945 převládalo německé obyvatelstvo, je přihlíženo i k dřívějším německým názvům. Úvodní kapitoly zahrnují charakteristiku obce a teoretická východiska pro popis toponymie. Nejobsáhlejší část práce tvoří slovník 121 současných toponym. Ty jsou dále podrobeny analýze, a to na základě …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the description of the current toponymy in the cadastre of the village Perná. In view of the fact that the German population was dominated in this borderline village before the year 1945, the German expressions are reflected as well. The introductory chapters include the characteristic of the village Perná and theoretical basis for the description of toponymy. The most …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature