Theses 

Multi – currency system as a way out of the Eurozone debt crisis – Karina Repkina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karina Repkina

Diplomová práce

Multi – currency system as a way out of the Eurozone debt crisis

Systém vícenásobné měny jako východisko z dluhové krize

Anotace: Práce je věnována výzkumu primárních příčin krize eurozóny a možnému řešení. Účelem tohoto příspěvku je analyzovat ekonomický stav členů eurozóny před zavedením jednotné měny a poté, co prokáže problémy nerovnoměrného rozdělení peněz mezi Evropskou měnovou unii. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: analýza krizových příčin a možného řešení. Teoretická část je věnována studiu Optimální měnové teorie a jejímu dopadu. Následující empirický výzkum plně zkoumá ekonomické ukazatele členských států eurozóny a porovnává je s kritérii optimální měnové teorie. Část distribuce peněz zkoumá problémy krize, její faktory a důsledky. Druhá část je zaměřena zejména na hledání řešení a na paralelní důsledky měn. Analýzy výzkumu Evropské komise navíc usilují o snížení dopadů krize, což je plán fiskálního stimulu a otázky bankovního sektoru, zejména význam místních bank při poskytování likvidity peněz v regionech. Konečně, prace označuje systém s více měnami s územními základnami jako možný způsob, jak poskytnout regionům peněžní zásobování.

Abstract: The thesis is devoted to the research of the primary causes of the Eurozone crisis and the possible solution. The purpose of this paper is to analyze the economic state of the Eurozone members before the single currency implementation and after to prove the issues of an unequal money distribution among the European Monetary Union. The thesis consists of two main parts: analysis of the crisis causes and possible solution. The theoretical part is devoted to the study of the Optimum Currency Theory and its implication. The following empirical research fully examines the economic indicators of the Eurozone member states and compare it with OCT criterions. The part of the money distribution explores the issues of the crisis, its factors and consequences. The second part is concentrated particularly on the search for the solution and the parallel currency implications. Moreover, the research analyzes European Commission attempts to decrease the crisis impacts which is the Fiscal Stimulus Plan, and the banking sector issues, particularly the importance of the local banks in providing the regions with money liquidity. Finally, the paper indicates the multicurrency system with territorial bases as a possible way to provide regions with money supply.

Klíčová slova: dluhova krize, Optimální měnové teorie, peněžní zásobování

Keywords: Debt Crisis, Currency systems, trade flows, cash flows

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74344

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:40, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz