Karina Repkina

Diplomová práce

Multi – currency system as a way out of the Eurozone debt crisis

Systém vícenásobné měny jako východisko z dluhové krize
Anotace:
Práce je věnována výzkumu primárních příčin krize eurozóny a možnému řešení. Účelem tohoto příspěvku je analyzovat ekonomický stav členů eurozóny před zavedením jednotné měny a poté, co prokáže problémy nerovnoměrného rozdělení peněz mezi Evropskou měnovou unii. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: analýza krizových příčin a možného řešení. Teoretická část je věnována studiu Optimální měnové teorie …více
Abstract:
The thesis is devoted to the research of the primary causes of the Eurozone crisis and the possible solution. The purpose of this paper is to analyze the economic state of the Eurozone members before the single currency implementation and after to prove the issues of an unequal money distribution among the European Monetary Union. The thesis consists of two main parts: analysis of the crisis causes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74344