JUDr. Roman Horáček, Ph.D.

Disertační práce

Nová právní úprava ochranných známek a elektronická media

New Czech Trademarks Law and Electronic Media
Anotace:
Úkolem této práce byl teoretický rozbor právního institutu ochranných známek s přihlédnutím k nové právní úpravě ochranných známek včetně dopadu na jiné právní instituty práv na označení a elektronická média a uvedení příslušné, dostupné správní a soudní judikatury. Práce svým členěním slouží k hlubší orientaci v problematice práv na označení především ochranných známek, označení původu a zeměpisných …více
Anotace:
jednotlivá národní zákonodárství. Pařížská úmluva pouze obsahuje výluku ze zápisu označení sloužících k certifikaci v článku 6ter. Podle článku 6ter odst. 1 se členské státy Pařížské úmluvy zavázaly, že odmítnou nebo zruší zápis a vhodnými opatřeními zakáží, aby bez zmocnění příslušných míst bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako částí těchto známek úředních, zkušebních, puncovních …více
Abstract:
This work is focused on theoretical analysis of trademarks with a view to the new legislative regulation of trademarks. The influence on other rights to sign and the electronic mass media together with the affordably judicial decisions and administrative jurisprudence are also taken into account. The work is made for deeper understanding of the problems of the rights to sign especially with a view …více
Abstract:
, only the exclusion from the protection for the certification marks. Pursuant to the above mentioned Article 6ter paragraph 1, the member states shall refuse or invalidate the registration, and prohibit by appropriate measures the use, without autorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy / Obchodní právo