Kristýna Bartošková

Bakalářská práce

Motivační strategie učitelů při výuce anglického jazyka u žáků 1. stupně ZŠ

Motivational strategies of teachers in ELT on the first level of primary school
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at motivational strategies of teachers in English Language Teaching (from now on referred to as ELT) at the stage 1 of Primary Education. The fundamental terms like young learner, motivation and motivational strategies are defined. Twenty one motivational strategies were selected for the research investigation based on the Process Model of L2 Motivation (Dörnyei, Ottó …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá motivačními strategiemi učitelů v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základních škol. V práci jsou definovány základní pojmy jako žák mladšího školního věku, motivace a motivační strategie. Pro výzkumnou část bylo vybráno dvacet jedna motivačních strategií na základě Process Model of L2 Motivation. Vypozorované motivační strategie používané učiteli v hodinách …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošková, Kristýna. Motivační strategie učitelů při výuce anglického jazyka u žáků 1. stupně ZŠ. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická