Eva Bouší

Bakalářská práce

Porovnání soběstačnosti u pacientů po operaci varixů dolních končetin za použití metody klasické a radiofrekvenční ablace

Comparison of Self -Sufficiency in Patients after Surgery of Lower Extermidy Varies Using Classical and Radiofrequency Ablation Methods
Anotace:
BOUŠÍ, Eva, DiS. Porovnání soběstačnosti u pacientů po operaci varixů dolních končetin za použití metody klasické a radiofrekvenční ablace. Vysoká škola zdravotnická o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. Praha. 2020. 80s. Tématem této bakalářské práce je onemocnění dolních končetin, zaměřující se na onemocnění varixů. Snažíme se porovnat …více
Abstract:
BOUŠÍ, Eva, DiS. Comparison to Self - Sufficiency of Patients Recovering after Surgery of Varices of Lower Limbs Using the Classical and Radio-Frequency Method of Ablation. Medical College o. p. s. University Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor of the Thesis: doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. Praha. 2020. 80pages. The topic of this Bachelor’s Thesis is the lower limbs ‘illness– the author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Anna Mazalánová, PhDr.
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická