Eva Bouší

Bachelor's thesis

Porovnání soběstačnosti u pacientů po operaci varixů dolních končetin za použití metody klasické a radiofrekvenční ablace

Comparison of Self -Sufficiency in Patients after Surgery of Lower Extermidy Varies Using Classical and Radiofrequency Ablation Methods
Abstract:
BOUŠÍ, Eva, DiS. Porovnání soběstačnosti u pacientů po operaci varixů dolních končetin za použití metody klasické a radiofrekvenční ablace. Vysoká škola zdravotnická o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. Praha. 2020. 80s. Tématem této bakalářské práce je onemocnění dolních končetin, zaměřující se na onemocnění varixů. Snažíme se porovnat …more
Abstract:
BOUŠÍ, Eva, DiS. Comparison to Self - Sufficiency of Patients Recovering after Surgery of Varices of Lower Limbs Using the Classical and Radio-Frequency Method of Ablation. Medical College o. p. s. University Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor of the Thesis: doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. Praha. 2020. 80pages. The topic of this Bachelor’s Thesis is the lower limbs ‘illness– the author …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Anna Mazalánová, PhDr.
  • Reader: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická