Theses 

Vliv vybraných fundamentálních ukazatelů na tržní ocenění společnosti – Bc. Branislav Majorský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Branislav Majorský

Diplomová práce

Vliv vybraných fundamentálních ukazatelů na tržní ocenění společnosti

Impact of selected fundamental indicators on the market value of a company

Abstract: The subject of this diploma thesis is a research of selected fundamental indicators and their impact on the market value of a company. The first part is dedicated to brief introduction of theoretical aspects of the covered topic and methodology used in this thesis. Following chapters are devoted to introduction of selected fundamental indicators and empirical tests of their past performance. In the end of the work the knowledge base gained from the results of performed empirical tests is applied to create a core of a simplistic fundamental trading system.

Abstract: Předmětem této práce je testování vybraných fundamentálních indikátorů a jejich vliv na tržní ocenění společnosti. V první části je shrnut úvod do problematiky výzkumu kvantitativních ukazovatelů a metodologické postupy využité v této práci. Další kapitoly jsou věnovány představení vybraných fundamentálních indikátorů a empirických testů jejich historické výkonnosti na evropských trzích. V závěru práce jsou poznatky aplikovány do podoby základu jednoduchého fundamentálního obchodního systému.

Klíčová slova: Fundamentální ukazovatele, fundamentální analýza, fundamentální obchodní strategie, screening, backtest, Fundamental indicators, fundamental analysis, fundamental trading strategies

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz