Bc. Helena Šebestová

Master's thesis

Účetní a daňové aspekty vstupu české obchodní společnosti na slovenský trh

Accounting and Tax Aspects of Entering of a Czech Commercial Company on Slovakian Market
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku založení organizační složky zahraniční právnické osoby na Slovensku. Analyzuje postupy účtování i daňové dopady organizační složky, porovnává hlavní odlišnosti při účtování identických případů v ČR a na Slovensku ve vybraných oblastech. Na základě zjištěných skutečností posuzuje variantu založení společnosti s ručením omezeným v konkrétní firmě.
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issues of establishing organizational constituent of foreign legal person in Slovakia. Accounting procedures are analysed as well as tax impact of organizational constituent. Main differences of accounting for identical transactions in the Czech Republic and in Slovakia in chosen fields are compared. Based on discovered facts, possibility of establishing limited …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedúci: Ing. Jiří Kadlec
  • Oponent: Ing. Marie Jakubcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting