Adéla Romášková

Bakalářská práce

Rámcová směrnice o vodě - příčiny a důsledky institucionální reformy vodního hospodářství v ČR s důrazem na zapojení veřejnosti do tohoto procesu

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou zavádění nové evropské legislativy, konkrétně Rámcové směrnice o vodě. Snaží se objasnit s tím spojené problémy a následně zanalyzovat jejich příčiny. Cílem práce je zhodnocení této institucionální reformy vodního hospodářství v podmínkách České republiky. Zvláštní důraz je kladen na zapojení veřejnosti do tohoto procesu, což vychází z nové ?filozofie …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: Lenka Čamrová
  • Oponent: Alena Hadrabová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4114

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management