Zuzana FIALOVÁ

Bakalářská práce

Využití radiodiagnostických metod při traumatech orofaciální oblasti

Use of radiodiagnostic methods in trauma of the orofacial region
Anotace:
Tato práce je zaměřena především na radiodiagnostické zobrazovací metody, které hrají velkou roli při diagnostice traumat v orofaciální oblasti. Je zpracována z pohledu radiologického asistenta, který se podílí na zhotovení záznamu pro lékaře stanovující diagnózu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecnou anatomií v orofaciální oblasti, dále zlomeninami …více
Abstract:
This thesis is focused on radiodiagnostic imaging methods that play a significant role in diagnosing traumas in the orofacial region. It is written from the perspective of a radiological assistant, who participates on making a record for doctors determining diagnosis. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with general anatomy of bones in the orofacial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Blažková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Zuzana. Využití radiodiagnostických metod při traumatech orofaciální oblasti. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.