MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Doctoral thesis

Cost-of-ilness study (COI) u vybraných vzácných nádorových onemocnění

Cost-of-illness study (COI) in Selected Rare Diseases
Abstract:
Léčba pokročilého renálního karcinomu se řídí léčebnými doporučeními České onkologické společnosti, které jsou pravidelně aktualizovány a reflektují nové léčebné přípravky, které jsou centrálně schvalovány pro trh EU. V provedené analýze hodnocení nákladů léčby pokročilého renálního karcinomu jsme vycházeli z dostupných dat českého registru RENIS v období 2007- 2013. Nejnákladnější léčba byla ve skupině …more
Abstract:
Treatment of metastatic renal cell carcinoma changed substantially in the last few years. Targeted innovative drugs completely changed the prognosis of patient with an incurable disease. Survival of about one year has extended to more than 3 years with a very good quality of life. The incidence of kidney cancer changed dramatically and rare disease with some authorized orphan drugs became a common …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2018
  • Supervisor: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D., prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology