MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Disertační práce

Cost-of-ilness study (COI) u vybraných vzácných nádorových onemocnění

Cost-of-illness study (COI) in Selected Rare Diseases
Anotace:
Léčba pokročilého renálního karcinomu se řídí léčebnými doporučeními České onkologické společnosti, které jsou pravidelně aktualizovány a reflektují nové léčebné přípravky, které jsou centrálně schvalovány pro trh EU. V provedené analýze hodnocení nákladů léčby pokročilého renálního karcinomu jsme vycházeli z dostupných dat českého registru RENIS v období 2007- 2013. Nejnákladnější léčba byla ve skupině …více
Abstract:
Treatment of metastatic renal cell carcinoma changed substantially in the last few years. Targeted innovative drugs completely changed the prognosis of patient with an incurable disease. Survival of about one year has extended to more than 3 years with a very good quality of life. The incidence of kidney cancer changed dramatically and rare disease with some authorized orphan drugs became a common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D., prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská farmakologie (čtyřleté) / Lékařská farmakologie