Martin Vaněk

Diplomová práce

Detekce objektů v mračnu 3D bodů

Recognizing Objects in 3D Point Clouds
Anotace:
Samořídicí roboti a auta se v posledních letech stali horkým tématem široké veřejnosti. Aby fungovalo plánování cesty a detekce překážek, tak robot musí znát mapu prostředí a jeho polohu v této mapě. V neznámém prostředí takovou mapu nemá a tím pádem v ní polohu určit nemůže. Proto robot musí mapu tvořit za jízdy a zároveň se v ní musí umět najít. Takovou situaci řeší současné mapování a lokalizace …více
Abstract:
Self-driving cars and robots have became a hot topic for a broad audience in a recent years. Robot has to know map of the environment and their location in such a map for proper path planning and obstacle detection. In unknown environment the robot doesn’t have the map so it can’t find itself in it. This situation is solved by Simultaneous Localization and Mapping, which is a long name for SLAM. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Michal Krumnikl
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika