Petr KOSTELANSKÝ

Bakalářská práce

Programování obchodních strategií pomocí MetaQuotes Language 4

MetaQuotes Language 4 for programming of trading strategies
Anotace:
V bakalářské práci se seznámíme s jednou z nejrozšířenějších platforem pro online obchodování. Ukážeme si jaké typy programů si můžeme vytvořit. Tyto programy by měly obchodníkovi pomoci určovat vývoj trhu nebo zcela automatizovat obchodování. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická obsahuje informace o obchodní platformě a manuál, který obsahuje základní pravidla a informace o jazyku …více
Abstract:
In this Bachelor thesis we familiarize ourselves with one of the most spread platforms for online business. We illustrate what types of programs we can create. These programs should help the trader to determine an evolution of the market or entirely automate the trading. This Bachelor thesis consists from two parts. The theoretical part contains information about a trading platform and a manual containing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Identifikátor: 20769

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Matušů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTELANSKÝ, Petr. Programování obchodních strategií pomocí MetaQuotes Language 4. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma