Bc. Tereza Sloupenská

Diplomová práce

Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage
Anotace:
Cílem diplomové práce „Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody“ je stanovit, jaký vliv mají CSR aktivity podniků na spokojenost jejich zákazníků. Zákaznická spokojenost je v tomto případě vybrána jako zkoumaná složka konkurenční výhody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v první části je věnován prostor představení témat společenská odpovědnost podniků …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Corporate social responsibility as a source of competitive advantage” is to identify an impact of CSR activities on customer satisfaction. Customer satisfaction is considered to be a part of competitive advantage. The submitted thesis is divided into two parts. The first part focuses on introduction of topics corporate social responsibility, competitive advantage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta